SPECIAL Service

SPECIAL Service – jest ofertą, która zawiera w sobie usługi takie jak Transporty Krytyczne, Transporty JUST-IN-TIME, Transporty Dedykowane, oraz wymagające niestandardowych rozwiązań w zakresie optymalizacji czasu i kosztów w łańcuchu dostaw.